NUMBEO

Southern Asia: Current Cost of Living Index by City

Chart: Cost of Living Index
Rank
City
Cost of Living Index
Rent Index
Cost of Living Plus Rent Index
Groceries Index
Restaurant Price Index
Local Purchasing Power Index
Colombo, Sri Lanka 37.67 10.13 24.28 41.75 22.90 27.03
Tehran, Iran 36.83 19.07 28.20 33.75 30.29 43.21
Gurgaon, India 34.52 10.45 22.82 32.11 30.46 105.56
Kathmandu, Nepal 34.11 5.71 20.31 32.37 20.98 26.40
Dhaka, Bangladesh 33.19 6.59 20.26 31.34 22.95 38.66
Mumbai, India 32.19 22.19 27.33 32.41 26.34 71.23
Noida, India 31.82 6.76 19.64 31.83 23.96 97.91
Delhi, India 31.67 9.26 20.78 30.01 28.29 78.09
Islamabad, Pakistan 30.02 8.38 19.50 28.41 22.68 46.23
Pune, India 29.86 7.74 19.11 30.66 23.14 93.01
Bangalore, India 29.55 9.37 19.74 30.77 20.28 98.07
Lahore, Pakistan 29.15 5.91 17.85 26.68 26.70 43.69
Thane, India 29.06 9.66 19.63 30.36 20.98 74.60
Chandigarh, India 28.60 6.17 17.70 28.75 20.46 69.65
Surat, India 27.98 4.49 16.56 31.24 19.51 57.02
Ahmedabad, India 27.89 5.97 17.23 30.58 19.34 77.82
Goa, India 27.87 7.79 18.11 29.34 22.96 55.77
Chennai, India 27.52 6.88 17.49 29.86 17.74 72.57
Jaipur, India 27.38 5.20 16.60 27.48 18.51 75.25
Kolkata, India 27.31 6.83 17.36 27.31 22.89 59.18
Indore, India 26.96 4.45 16.02 26.84 17.22 53.32
Lucknow (Lakhnau), India 26.86 4.70 16.09 26.57 18.56 72.90
Karachi, Pakistan 26.85 6.78 17.10 25.51 20.86 37.46
Nagpur, India 26.23 4.82 15.83 26.11 19.02 103.39
Patna, India 26.01 4.12 15.37 27.07 16.83 47.92
Hyderabad, India 25.92 6.31 16.39 26.35 19.09 78.30
Mangalore, India 24.86 5.53 15.47 25.67 16.47 94.99
Bhopal, India 24.84 3.96 14.69 22.59 16.12 65.99
Vadodara, India 24.76 3.88 14.61 26.71 15.59 81.24
Bhubaneswar, India 24.58 4.37 14.75 28.08 14.63 60.03
Coimbatore, India 24.54 5.52 15.30 25.50 14.83 52.62
Guwahati, India 24.52 4.10 14.59 27.13 14.31 70.59
Mysore, India 24.46 4.07 14.55 28.16 13.31 47.55
Kochi, India 24.04 5.96 15.26 26.23 13.87 73.73
Visakhapatnam, India 23.92 4.59 14.52 24.81 18.19 65.59
Navi Mumbai, India 22.92 5.88 14.64 23.02 15.19 116.02
Thiruvananthapuram, India 20.59 5.12 13.07 21.56 11.92 70.99