Taxi Fares in China

CityTaxi Start
(Normal Tariff)
Taxi 1km
(Normal Tariff)
Taxi 1hour waiting
(Normal Tariff)
Beijing14.00 ¥3.00 ¥80.00 ¥
Changsha8.00 ¥2.00 ¥39.90 ¥
Chengdu9.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Chongqing10.00 ¥2.25 ¥19.20 ¥
Guangzhou12.00 ¥2.60 ¥44.00 ¥
Hangzhou13.00 ¥3.00 ¥40.53 ¥
Nanjing10.49 ¥3.00 ¥45.00 ¥
Ningbo11.00 ¥2.40 ¥46.80 ¥
Qingdao, Shandong10.00 ¥2.13 ¥30.00 ¥
Shanghai16.00 ¥3.00 ¥60.00 ¥
Shenyang9.00 ¥2.00 ¥60.00 ¥
Shenzhen10.60 ¥2.60 ¥48.00 ¥
Suzhou13.00 ¥2.20 ¥30.00 ¥
Tianjin11.50 ¥2.20 ¥44.00 ¥
Wuhan10.00 ¥1.86 ¥24.00 ¥
Xi'an8.50 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Xiamen10.50 ¥2.50 ¥80.00 ¥