Taxi Fares in China

CityTaxi Start
(Normal Tariff)
Taxi 1km
(Normal Tariff)
Taxi 1hour waiting
(Normal Tariff)
Beijing13.00 ¥2.60 ¥95.00 ¥
Changsha8.00 ¥2.00 ¥60.00 ¥
Chengdu9.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Chongqing10.00 ¥2.25 ¥20.00 ¥
Dongguan9.50 ¥3.49 ¥60.00 ¥
Fuzhou10.00 ¥3.00 ¥50.00 ¥
Guangzhou12.00 ¥2.60 ¥44.00 ¥
Hangzhou13.00 ¥2.75 ¥40.53 ¥
Hefei10.00 ¥2.00 ¥24.00 ¥
Jinan11.00 ¥2.25 ¥30.00 ¥
Kunming, Yunnan8.00 ¥2.00 ¥100.00 ¥
Nanjing11.00 ¥3.00 ¥60.00 ¥
Ningbo11.50 ¥3.00 ¥50.40 ¥
Qingdao, Shandong10.00 ¥2.10 ¥30.00 ¥
Shanghai16.00 ¥3.00 ¥60.00 ¥
Shenzhen12.00 ¥2.60 ¥48.00 ¥
Suzhou13.00 ¥2.50 ¥20.00 ¥
Tianjin10.50 ¥2.25 ¥47.00 ¥
Wuhan10.00 ¥1.80 ¥30.00 ¥
Wuxi10.00 ¥3.00 ¥60.00 ¥
Xi'an8.50 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Xiamen10.00 ¥2.50 ¥80.00 ¥
Zhengzhou10.00 ¥2.40 ¥30.00 ¥
Zhuhai10.00 ¥2.80 ¥30.00 ¥