Southern Asia: Quality of Life Index by City 2022

Chart: Quality of Life Index
Select date:
Select display column:
Rank
City
Quality of Life Index
Purchasing Power Index
Safety Index
Health Care Index
Cost of Living Index
Property Price to Income Ratio
Traffic Commute Time Index
Pollution Index
Climate Index
Mangalore, India 153.2 47.9 74.7 78.2 23.7 7.6 31.8 46.3 66.7
Islamabad, Pakistan 140.8 29.5 70.7 63.8 21.5 10.1 35.1 41.7 76.9
Thiruvananthapuram, India 138.8 73.7 60.3 60.8 21.8 5.5 42.4 56.8 64.8
Bangalore, India 128.8 102.6 44.8 65.2 28.2 5.7 52.6 83.5 89.4
Coimbatore, India 123.2 40.7 60.0 70.8 23.4 9.3 47.5 63.1 78.1
Pune, India 118.2 53.7 58.4 66.2 27.6 12.0 43.5 70.9 74.3
Hyderabad, India 115.3 51.2 56.0 64.9 26.6 8.7 42.8 76.4 73.5
Ahmedabad, India 111.4 39.1 67.4 66.4 26.0 10.5 38.2 73.2 49.3
Gurgaon, India 107.7 74.9 44.3 65.4 34.1 7.2 37.6 91.6 59.9
Chennai, India 102.9 46.3 59.4 70.3 26.1 14.7 47.5 75.1 53.2
Lahore, Pakistan 102.5 24.4 61.3 63.0 21.5 14.1 33.8 78.6 67.6
Noida, India 99.0 62.6 42.0 66.8 29.2 6.4 45.0 92.4 58.9
Kolkata, India 93.0 44.7 53.5 57.7 26.0 10.0 60.4 78.3 60.9
Kathmandu, Nepal 86.3 23.2 63.1 56.8 29.9 23.1 36.9 95.4 92.6
Karachi, Pakistan 83.6 29.2 46.6 56.9 20.8 15.1 41.5 90.0 71.3
Delhi, India 83.1 60.4 40.7 66.9 28.2 15.9 57.4 90.5 58.9
Mumbai, India 75.6 48.0 54.8 64.8 29.3 34.6 54.6 83.8 71.5
Colombo, Sri Lanka 62.6 18.6 59.6 72.1 33.6 48.4 62.2 60.4 59.1
Dhaka, Bangladesh 55.1 23.8 35.9 40.2 35.1 17.5 57.8 93.5 71.3
Tehran, Iran 46.3 14.5 45.1 52.7 31.5 43.0 53.1 81.3 71.0