Southern Asia: Cost of Living Index by City 2018

Chart: Cost of Living Index
Select date:
Select display column:
Rank
City
Cost of Living Index
Rent Index
Cost of Living Plus Rent Index
Groceries Index
Restaurant Price Index
Local Purchasing Power Index
Tehran, Iran 37.8 19.9 29.2 34.4 30.9 43.3
Colombo, Sri Lanka 37.7 9.9 24.3 42.0 22.7 27.6
Kathmandu, Nepal 36.1 5.8 21.5 33.2 21.9 23.7
Gurgaon, India 34.9 11.0 23.4 32.6 30.9 111.0
Dhaka, Bangladesh 33.6 6.8 20.7 31.9 23.5 37.7
Mumbai, India 32.6 22.7 27.8 32.9 26.7 73.5
Noida, India 32.4 6.6 19.9 33.1 24.0 95.9
Delhi, India 32.1 9.7 21.3 30.7 27.5 78.3
Islamabad, Pakistan 30.8 8.8 20.2 28.5 23.5 43.2
Bangalore, India 30.3 9.8 20.4 31.5 20.2 100.3
Thane, India 29.8 9.3 19.9 31.1 21.2 70.5
Pune, India 29.7 7.9 19.2 30.8 21.4 99.4
Lahore, Pakistan 29.5 6.7 18.5 26.8 26.4 51.4
Chandigarh, India 29.0 6.5 18.2 29.4 20.2 68.8
Ahmedabad, India 28.7 6.2 17.9 31.4 20.1 73.6
Surat, India 28.7 4.7 17.1 32.0 19.8 57.8
Chennai, India 28.4 7.1 18.1 31.2 18.3 72.3
Goa, India 28.3 8.3 18.6 29.8 23.0 54.5
Indore, India 28.1 4.7 16.8 27.7 17.8 50.4
Kolkata, India 28.0 7.8 18.2 28.5 23.2 56.3
Lucknow (Lakhnau), India 27.5 4.9 16.6 27.3 18.8 76.1
Jaipur, India 27.1 5.2 16.5 27.7 18.5 76.5
Karachi, Pakistan 27.1 7.5 17.6 25.6 21.6 39.1
Hyderabad, India 26.9 6.9 17.3 27.6 18.9 80.9
Nagpur, India 26.2 5.0 16.0 26.6 18.7 95.2
Bhopal, India 26.1 4.1 15.5 22.5 16.2 66.2
Vadodara, India 25.6 4.0 15.2 27.9 16.0 80.6
Mangalore, India 25.5 5.7 15.9 26.8 16.0 94.5
Mysore, India 25.2 4.0 15.0 29.4 13.3 42.5
Bhubaneswar, India 24.9 4.7 15.1 28.2 14.9 57.6
Visakhapatnam, India 24.7 4.8 15.1 25.8 18.1 64.0
Kochi, India 24.6 6.3 15.8 26.9 13.9 77.7
Coimbatore, India 24.6 5.3 15.3 25.2 15.2 53.2
Navi Mumbai, India 23.4 6.2 15.1 24.0 14.1 112.0
Thiruvananthapuram, India 20.9 5.1 13.3 22.0 12.1 66.2