Africa: Cost of Living Index by Country 2024

Chart: Cost of Living Index
Select date:
Select display column:
Rank
Country
Cost of Living Index
Rent Index
Cost of Living Plus Rent Index
Groceries Index
Restaurant Price Index
Local Purchasing Power Index
Ivory Coast 44.7 16.8 31.5 38.3 27.5 8.5
Senegal 44.0 22.7 33.9 40.1 37.9 18.0
Ethiopia 43.1 15.1 29.8 42.4 19.5 10.4
Mozambique 43.0 20.6 32.4 35.0 37.6 12.5
Mauritius 39.8 11.0 26.2 41.4 27.1 32.8
Zambia 39.7 9.0 25.2 30.8 19.6 17.4
Cameroon 39.6 18.3 29.5 33.4 38.5 8.4
Zimbabwe 37.0 10.1 24.2 33.4 26.1 21.5
South Africa 33.8 11.8 23.4 27.6 28.7 84.7
Namibia 30.8 10.4 21.1 30.0 27.4 51.4
Uganda 30.4 7.3 19.4 27.8 21.7 15.2
Botswana 30.1 6.1 18.7 27.3 22.5 56.5
Morocco 29.9 7.8 19.4 28.8 19.3 30.4
Algeria 29.5 4.1 17.5 35.6 13.1 25.4
Egypt 29.1 5.5 17.9 27.8 21.7 15.2
Somalia 29.0 4.5 17.4 30.9 23.6 30.5
Tunisia 28.7 5.0 17.4 30.0 15.2 25.7
Rwanda 26.3 9.5 18.3 26.1 19.1 21.7
Tanzania 26.0 8.0 17.5 25.8 20.3 21.6
Ghana 26.0 11.0 18.8 27.2 22.9 14.8
Madagascar 25.2 8.0 17.0 23.6 13.7 12.3
Kenya 24.8 7.1 16.4 23.8 18.3 30.6
Libya 21.2 4.4 13.3 21.5 15.2 33.7
Nigeria 19.3 15.4 17.4 21.4 13.3 9.4