Africa: Cost of Living Index by Country 2022 Mid-Year

Chart: Cost of Living Index
Select date:
Select display column:
Rank
Country
Cost of Living Index
Rent Index
Cost of Living Plus Rent Index
Groceries Index
Restaurant Price Index
Local Purchasing Power Index
Zimbabwe 42.5 9.7 26.9 37.7 34.3 17.3
Ethiopia 41.7 17.4 30.2 35.0 19.5 11.0
Mauritius 40.7 9.8 26.0 41.1 30.7 29.3
Ivory Coast 38.2 13.7 26.5 33.4 25.6 7.8
South Africa 37.9 14.8 26.9 31.1 35.0 77.8
Botswana 36.5 8.3 23.1 32.5 37.4 59.9
Namibia 35.6 11.6 24.2 33.0 37.4 51.0
Kenya 33.4 7.5 21.0 31.4 28.1 32.2
Cameroon 32.5 5.5 19.7 33.3 21.5 16.9
Somalia 31.9 5.0 19.1 35.0 24.8 30.7
Uganda 31.4 9.0 20.8 28.7 22.0 11.8
Rwanda 30.8 13.4 22.5 26.7 25.0 26.3
Tanzania 30.1 10.1 20.6 28.2 21.4 17.7
Nigeria 30.0 32.8 31.4 33.1 20.0 8.2
Ghana 30.0 17.9 24.2 31.1 22.7 17.1
Morocco 29.7 7.3 19.0 26.4 20.4 32.7
Egypt 26.3 5.5 16.4 24.6 22.1 21.7
Tunisia 25.5 4.9 15.7 24.9 14.1 28.6
Algeria 25.1 3.8 15.0 27.4 12.5 25.4
Libya 24.6 5.1 15.3 24.9 19.7 30.1