Eastern Asia: Cost of Living Index by City 2022 Mid-Year

Chart: Cost of Living Index
Select date:
Select display column:
Rank
City
Cost of Living Index
Rent Index
Cost of Living Plus Rent Index
Groceries Index
Restaurant Price Index
Local Purchasing Power Index
Seoul, South Korea 77.4 33.2 56.3 98.5 45.1 77.3
Hong Kong, Hong Kong (China) 76.6 68.0 72.5 82.5 53.2 66.9
Tokyo, Japan 72.6 33.6 54.0 80.5 41.5 81.1
Macao, Macao (China) 70.8 35.3 53.9 77.6 51.6 70.9
Osaka, Japan 63.0 20.7 42.9 65.8 37.1 88.3
Taipei, Taiwan (China) 60.6 21.7 42.1 73.0 33.6 59.5
Kaohsiung, Taiwan (China) 52.0 12.7 33.3 61.7 25.1 60.7
Beijing, China 50.2 40.8 45.7 49.0 34.3 46.0
Shanghai, China 48.7 40.0 44.6 50.8 38.7 50.5
Shenzhen, China 46.3 25.9 36.6 50.0 30.8 72.5
Chengdu, China 43.5 17.2 31.0 53.0 25.7 40.5
Hangzhou, China 42.4 16.9 30.2 50.2 29.2 63.3
Suzhou, China 41.6 15.4 29.1 48.9 29.3 53.1
Guangzhou, China 38.8 18.3 29.1 41.1 25.3 71.9
Nanjing, China 37.2 16.4 27.3 40.0 22.5 70.8
Ulaanbaatar, Mongolia 34.0 9.3 22.3 33.6 27.9 23.7