Africa: Cost of Living Index by Country 2023 Mid-Year

Chart: Cost of Living Index
Select date:
Select display column:
Rank
Country
Cost of Living Index
Rent Index
Cost of Living Plus Rent Index
Groceries Index
Restaurant Price Index
Local Purchasing Power Index
Senegal 46.0 22.2 34.7 38.2 45.1 20.4
Ivory Coast 44.8 14.7 30.5 35.9 28.6 7.1
Ethiopia 42.3 17.2 30.3 35.7 20.5 11.0
Cameroon 42.3 16.9 30.2 35.0 40.4 8.7
Mauritius 41.0 11.1 26.8 39.2 31.5 28.6
Zimbabwe 38.7 11.2 25.6 33.8 31.0 17.9
South Africa 34.5 12.0 23.8 26.8 31.2 78.1
Botswana 31.9 7.0 20.0 28.5 26.7 61.9
Namibia 31.4 10.6 21.5 28.2 31.5 47.7
Uganda 31.3 8.2 20.3 27.3 23.8 12.8
Morocco 30.1 7.5 19.4 27.5 20.8 31.2
Somalia 29.7 4.2 17.6 30.3 27.9 32.4
Tanzania 28.9 9.0 19.4 26.8 23.1 20.0
Kenya 28.9 7.1 18.5 26.6 23.5 31.0
Algeria 28.6 4.1 16.9 31.6 13.6 24.5
Ghana 28.5 19.8 24.4 27.5 25.9 13.7
Tunisia 27.4 4.9 16.7 27.2 15.0 27.6
Libya 23.9 5.1 14.9 22.6 19.3 31.6
Nigeria 23.2 16.4 20.0 24.5 18.2 9.4
Egypt 21.7 3.6 13.1 19.4 17.0 17.4